عكس رئيس دادگاه حریری با مریم رجوي
tabnak
26-Jan-2011

آنتونيو كاسزي، رئيس دادگاه حريري، همان مشاور حقوقي كميته حذف منافقين از
ليست تروريست‌هاي اتحاديه اروپاست كه در سال 2008 در كنفرانسي خواهان حمايت
گسترده اتحاديه اروپا و آمريكا از منافقين شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark