شکست عامل موساد به خاطر ایران+فیلم
tabnak
26-Jan-2011

به او تاكيد شده بود كه به نام ايران در مسابقات شركت كند و در برابر حريف هاي ضعيف تر از خود نيز شكست بخورد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark