مرحله دوم در انقلاب تونس آغاز شده است!
rahetudeh.com / ترجمه عسگر داوودی
24-Jan-2011

روزنامه چپگرای «یونگه ولت» آلمان، بمناسبت
رویدادهای انقلابی تونس، مصاحبه‌‌ای با دبیر اول حزب "کارگران کمونیست
تونس" انجام داده است که ترجمه فارسی آن را می‌خوانید

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark