موقعیت متزلزل رهبر در حوزه علمیه چند پاره قم
peiknet
24-Jan-2011

جریان‌های حوزه به مراتب شدیدتر از فتنه بود و اگر از درون حوزه صدایی مقابل رهبری بلند می‌شد، بی‌تردید نه قابل سرکوب بود و نه قابل مبارزه و مقابله. دشمن هم آتش را زیاد می‌کرد و این مساله خطرناک بود

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark