هشدار وزارت بهداشت درباره نفوذ کرم استاکس‌نت
radiozamaneh.com
23-Jan-2011 (one comment)

کارشناسان اتمی روسيه نسبت به وقوع يک فاجعه هسته‌ای مشابه فاجعه چرنوبيل در این نيروگاه هشدار داده‌اند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Monda

link to this news does not work

by Monda on

.