از سوي دانشجويان و جوانان مسلمان حزب الله تونس تشكيل مي شود
kayhannews.ir
23-Jan-2011

مساجد تونس شاهد تغيير در
محتواي خطبه هاي امامان جماعت بود و ائمه جمعه، انقلاب مردم اين كشور را
گرامي داشته و براي قربانيان آن طلب مغفرت و غفران الهي كردند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark