شستشوی مکانیزه اموات در مشهد!
peykeiran.com
22-Jan-2011

در مرحله اول قرار است روزانه ۶ تا ۷ مرده عادی مذکر در این دستگاه شستشو داده شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark