باید نگاه حوزه‌های علمیه به مسائل جهانی باشد
rasanews.ir
20-Jan-2011

طلاب باید با فراگیری زبان‌های خارجی برای تبلیغ خارج از کشور آماده شوند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark