کلینتون از احتمال تحریم بیشتر ایران خبر داد
BBC Farsi
19-Jan-2011 (2 comments)

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید این کشور در حال بررسی اعمال تحریم های یکجانبه بیشتر علیه ایران است.

خانم کلینتون همچنین گفت بعضی از موسسه های چینی در اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران اهمال کرده اند و از فشار به این کشور برای اجرای درست این تحریم ها خبر داد.

خانم کلینتون این سخنان را همزمان با سفر هو جینتائو، رئیس جمهوری چین به ایالات متحده بیان کرد.

برنامه اتمی ایران و راه های مقابله با آن در دستور کار مذاکرات دو کشور قرار دارد.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

But only when they issue an arrest warrant for ahmadinezhad

by Roozbeh_Gilani on

 for crimes of murder and genocide against Iranian people, and freeze his secret swiss bank accounts, would I say that the west is serious about helping Iranian people in their quest for democracy.

"Personal business must yield to collective interest."


G. Rahmanian

The More The Merrier!

by G. Rahmanian on

This is great news. Sanctions are working against the ruling militarists and their partners who own corporations which control Iran's entire economy. As the "pie" gets smaller and their shares of the spoils shrink, the division among different factions deepens and their fight over what is left intensifies further! Thanks RG