عسل وارداتی از چین را از صبحانه خود حذف کنید!
peiknet
19-Jan-2011

ما عسل چینی را به آزمایشگاه‌ها داده ایم و
بموجب نتیجه ای که به ما داده اند اینست که آب استفاده شده
برای تولید این عسل از پسمانده کارخانجات صنایع نساجی کشور

چین است که موجب عفونت‌های روده‌ای
و کبدی می‌ شود
.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark