با گران شدن سوخت، مردم روستاها آب‌های آلوده مصرف می‌كنند
tabnak
17-Jan-2011

عضو كمیسیون شورا‌ها در پایان از مسئولان خواست كه برای مردم چاره‌ای
بیاندیشند تا آنها هم به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته باشند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark