حكومت هاي عربي منتظر تكرار حادثه تونس باشند
kayhannews.ir
16-Jan-2011 (2 comments)

انتفاضه ملت تونس، تحولي تاريخي در جهان عرب و اسلام به وجود آورد و سرنوشت بن علي، درس عبرتي براي امثال وي باشد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Mash Ghasem

ثوره، ثوره

Mash Ghasem


حتی النصر!  از تهران تا طرابلس

mahmoudg

Email I sent to Keyhan

by mahmoudg on

به مادر فلان، سردبیر کیهان مردک مضمحل، شریعت مداری.  انقدر مزخرفات قرآن را خواندی خودت باورت شده حکمت عرب، که از حکومت جمهوری اسلامی ننگین تر است، حتما سقط خواهند شد، ولی مطمئن باش اول حکومت جهله اسلامی ور خواهد افتاد، آنهم به وسیلیه ارتش مردمی امریکا و اسرایئل