سپاه هواپيماهاي آمريكايي را بيرون از فضاي ايران ساقط كرده است
خبرگزاري فارس
16-Jan-2011 (one comment)

سردار سرلشكر غلامعلي رشيد جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح تاكيد كرد: هواپيماهاي ساقط شده بيگانه، بيرون از فضاي جمهوري اسلامي ايران يعني بيرون از FIR ما در خليج فارس توسط اقدام پدافندي نيروي هوايي سپاه ساقط شدند.

>>>
acopier101

سرلشكر رشيد:

acopier101


FIR: Flight Information Region

An airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided. Also called FIR. See also air traffic control center; area control center.Share/Save/Bookmark