26 زنداني ايراني بازداشت شده در عراق امروز وارد كشور مي‌شوند
خبرگزاري فارس
14-Jan-2011

سفير جمهوري اسلامي ايران در بغداد گفت كه 26 زنداني ايراني بازداشت شده در عراق، امروز (جمعه) از طريق مرزهاي مهران، چزابه و شلمچه به كشور باز مي‌گردند.

وي همچنين اعلام كرد كه حدود 24 نفر باقيمانده هفته آينده آزاد و به ايران باز خواهند گشت.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark