غلامعلی نی‌نواز، نامدارترین سرنا نواز ایران درگذشت
همشهری‌آنلاین
14-Jan-2011

غلامعلی نی‌نواز، نوازنده نامدار سرنا که بسیاری او را جانشین برحق شامیرزا مرادی می‌دانستند، بر اثر تصادف در جاده باخرز و تربت جام درگذشت.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark