کسی که خود را رهبر همه مردم میداند ولی پیامی برای سقوط هواپیما نداشت!
oroumieh.blogspot.com
14-Jan-2011 (one comment)

از مقام معظم رهبری خبری در مورد تسلیت ایشان برای فاجعه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در ارومیه نیست.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

The posting i put up on Ali Gheda's website.

by mahmoudg on

ای رهبره دست چلاق این جمهوری ننگ و مرگبار
تو برای مردمی که دم از رهبری آنان میزنی، که میلیونهاشون تشنه خون تو هستند و دگر برای این اسلام کثیف، این مکتب حوس و جنون، پشیزی ارزش قائل نیستند.
تو حتی برای مرگ هموطنت در سانحه هوایی تسلیت نفرستادی در حالی که دولت اسرائیل و امریکا دو تا از دموکرات ترین و مردم سالارترین کشورها برای مردم تو پیام فرستادن. نگ بر تو باد، اگر این درس مردم دوستی را از قران گرفتی که هروز ان را میخوانی و به دستورش آدم میکشی. بدان که همین مردم و همین دول دشمن، ایران را از چنگال مرگباره تو و همدستانت در خواهند آورد و به راه دموکراسی و مردم سالاری رهنمون خواهند کرد