جاسوس های موساد در دل حکومت لانه کرده اند
peiknet
11-Jan-2011

وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، که هر چند وقت یکبار، یک فیل
کشف جاسوسی هوا می کند، در تلاشی تازه برای اعلام بستن بشکه
سوراخ سوراخ امنیتی – جاسوسی در جمهوری اسلامی طی اطلاعیه ای
مدعی شد که شبکه متهم به ترور "مسعود علیمحمدی" دانشمند اتمی
ایران را کشف و افراد آن را دستگیر کرده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark