یک اقدام بي‌سابقه در عربستان
tabnak
11-Jan-2011

در اقدامي بي‌سابقه گروهي از فعالان جامعه مدني عربستان محاكمه‌ي وزير كشور عربستان را خواستار شدند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark