ناگفته‌‌های سقوط بوئینگ
tabnak
11-Jan-2011

درست ساعاتی بعد از این که مطلب دیروزم را با عنوان «طلوع آفتاب به افق
وزیر راه» در دفتر سایت و روزنامه نوشتم و به خانه رفتم، یک فروند هواپیمای
بوئینگ 727 هما که از تهران به مقصد ارومیه پرواز کرده بود، نزدیک دریاچه
ارومیه سقوط کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark