مرگ دسته‌جمعي ماهيان در درياي خزر
tabnak
11-Jan-2011 (2 comments)

در حالي كه هنوز چند روزي از تلف شدن هزاران بچه‌ماهي در سواحل بندرعباس
نگذشته، خبر مرگ تدريجي و دسته‌جمعي هزاران قطعه انواع ماهيان بومي آب‌هاي
حوزه خزر به گوش مي‌رسد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

What's going on to our nature

by Abarmard on

Birds, Bees, fishes...All are in trouble


Dirty Angel

معلومه که مسلمون نبودن خودکشی‌ کردند

Dirty Angel


 

ولی‌ خوب، آدم دلش میسوزه

حتما خبر بهشون رسیده بود.

 

به جدّ و آباد و فرزندانشون تسلیت عرض می‌کنم

اگر با قصه آلودگی نمی‌شد، بر پست بطری میفرستادم

بیچاره

ماهی‌ کوچولو

 

"Stuff happens and some, one way or another, get stuffed"