هفت نفر از محكومان جرايم مواد مخدر اعدام شدند
خبرگزاري فارس
11-Jan-2011

هفت نفر از محكومان جرايم مواد مخدر كه از سوي دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران به اعدام محكوم شده بودند، سحرگاه امروز ‌به دار مجازات آويخته شدند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark