انتقاد برزیل از 'ممنوعیت' آثار پائولو کوئیلو در ایران
بی بی سی
10-Jan-2011

در پی انتشار خبر ممنوعیت انتشار کلیه آثار پائولو کوئیلو نویسنده مشهور برزیلی در ایران، وزارت فرهنگ برزیل این اقدام را محکوم کرده است.

کتاب های آقای کوئیلو همچون "کیمیاگر" بارها در ایران تجدید چاپ شده است.

او روز یکشنبه در وبلاگ شخصی خود نوشت: "من قویا امید دارم که این سوء تفاهم این هفته حل شود. و قویا روی دولت برزیل برای حمایت از خود، کتاب هایم و ارزش هایی که ما گرامی می داریم، حساب می کنم."

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark