ورود فاتحان غزه به ايران+ تصاوير
rajanews
09-Jan-2011

مراسم استقبال از 11 تن از اعضاي اين كاروان كه از ملیتهای هندی ‏،
پاکستانی و افغانی بودند، بامداد شنبه ساعت 3.5 صبح در محل فرودگاه امام
خمینی برگزار شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark