آریل شارون زنده شد
tabnak
09-Jan-2011

وزارت دارایی اسرائیل تلاش می‌کند، هزینه‌های درمانی آتی شارون از محل اعتبار دفتر نخست‌وزیری این رژیم پرداخت شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark