فرمانده ناجا:بازارطلا،بازارقاچاق زيرزميني است
tabnak
09-Jan-2011

احمدي مقدم ادامه داد: در رابطه با جرايم اقتصادي به موضوعاتي همچون
پولشويي اشاره شده است كه در اين حوزه مبادلات شكل‌شان عوض شده و قاچاقچيان
مي‌توانند جابجايي اموال را انجام دهند در حالي كه اگر بسترهاي لازم براي
مبارزه با اين موضوع وجود داشته باشد، قاچاقچيان به راحتي نمي‌توانند چنين
اقداماتي را انجام دهند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark