مسلمان شدن 2 بانوی مسیحی
tabnak
08-Jan-2011

وی از اینکه دارای حجاب اسلامی است ابراز خوشحالی کرد و آن را ارزشمند دانست .

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark