دستگیری رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان
tabnak
08-Jan-2011

گفتنی است بر اساس گزارش یاد دشده ،جمع کثیری از مردم شیعه باکو جهت اعتراض به دستگیری رهبر حزب اسلامی باکو آماده می شوند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark