جانشین خامنه ای را آیت الله سیستانی تائید می کند؟
peiknet
08-Jan-2011
 سرپرست وزارت خارجه "علی اکبر صالحی"بلافاصله پس از ورود به عراق، راهی نجف شد. صالحی خود از
خانواده معاودان عراقی است و به زبان عربی تسلط دارد. وی، در
اولین سفر خارجی خود راهی نجف شد و با آیت الله سیستانی ملاقات
و گفتگوئی کرد که تاکنون کوچکترین خبری از آن انتشار نیافته
است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark