سونامی اقتصادی، امسال، آمریکارا می لرزاند؟
aayande / رضا نافعی
07-Jan-2011

وضع وخیم است، خیلی وخیم است: بدهی دولتی ایالات متحده آمریکا در
پایان ماه دسامبر2010 از حد 14 بیلیون دلار گذشت. در ماه ژوئن، یعنی در
حدود 6 ماه پیش این بدهی 13 بیلیون دلار بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark