ادامه عمليات نجات در معدن اشكلي هجدك
خبرگزاري فارس / حميد صادقي
07-Jan-2011

پس از گذشت 21 روز از حادثه ريزش تونل زغال سنگ معدن هجدك در كرمان هنوز عمليات خاكبرداري و نجات ادامه دارد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark