الزهار: هولوكاست دروغ است
tabnak
07-Jan-2011

بايد اسرائيلي‌ها را از فلسطين بيرون برانيم، همانطور كه آنها ما را از اين سرزمين بيرون راندند. اين قانون جنگ است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark