تصاویر ضد ایرانی در اردن
tebyan.net/
06-Jan-2011

در این نمایشگاه که توسط نیروهای وابسته به حزب بعث سابق عراق برپا شده،
تصاویری از «صدام» دیکتاتور سابق عراق به نمایش درآمده تا در این روزها که
همزمان است با سالمرگ وی، به اصطلاح یاد و خاطرش زنده شود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark