کاپیتان کلثوم، نخستین خلبان زن لیبی+ فیلم
tabnak
06-Jan-2011

به گزارش دویچه وله، "زنان همانند مردان می‌خورند و می‌آشامند‌، همانند
مردان عاشق می‌شوند یا متنفر، فکر می‌کنند، می‌آموزند و می‌فهمند."
این‌سخنان ‌که درباره زن و مرد است، به ظاهر می‌توانند از دهان یک روشنفکر
بیرون آمده باشند،

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark