سقوط اعتبار روحانیت از سال 1365 آغاز شد
peiknet
05-Jan-2011

حضور زیاد روحانیون در تلویزیون،


اشرافی گری برخی روحانیون پایتخت نشین
،
سخنان تحکم آمیز و آمرانه برخی خطب
ا،
از جمله دلائل سقوط اعتبار روحانیت در ایران ارزیابی شده است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark