ببری که هرگز به مازندارن نرسید
بی بی سی
01-Jan-2011

ببر نر سیبریایی که به منظور احیای نسل ببر مازندارن به ایران آورده شده بود، پس از هشت ماه و چند روز بر اثر بیماری تلف شد.

بنابر گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، این ببر نر صبح پنجشنبه ۱۰ دی (۳۱ دسامبر) پس از تحمل یک دوره بیماری تنفسی جان باخته است.

هنوز از علت اصلی مرگ این گربه سان عظیم الجثه گزارش دقیقی در دست نیست، اما در اخبار منتشر شده، از سه بیماری به عنوان علت اصلی مرگ این حیوان کمیاب یاد شده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark