فاطمه عرب سرخی آزاد شد
بی بی سی
01-Jan-2011

فاطمه عرب سرخی، عضو شاخه جوانان حزب مشارکت ایران با سپردن وثیقه ای ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، خانم عرب سرخی امروز شنبه ۱۱دی ( اول ژانویه ) پس از ۱۳ روز بازداشت آزاد شد.

او به همراه هادی حیدری، علیرضا طاهری و محمد شفیعی روز یکشنبه ۲۸ آذرماه بازداشت شده بود.

تمامی این بازداشت شدگان از اعضای شاخه جوانان حزب مشارکت اسلامی ایران بودند.

هادی حیدری، محمد شفیعی و علیرضا طاهری، روز دوشنبه ۶ دی ماه با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بودند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark