حراج كتاب آشپزي عصر قاجار در لندن + تصوير
tabnak
29-Dec-2010

جزوه‌اي دست‌نويس از دستورات آشپزي دوره قاجار در حراجي بن هامس لندن در معرض فروش قرار خواهد گرفت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark