استفتا از آيت‌الله صافي درباره مسجد جمکران
tabnak
28-Dec-2010

سوال: نظر حضرت عالي راجع به مسجد جمكران چيست؟ آيا روايات وارد شده پيرامون احداث اين مسجد، صحيح است؟

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark