اقتصاد لیبرالی- سرکوب سیاسی ارثیه خامنه‌ای برای ولیعهدش
راه توده
27-Dec-2010

از آنجا که طرح حذف یارانه
ها(هدفمندکردن یارانه ها)، در چارچوب همآهنگی با صندوق بین
المللی پول و تلاش دولت احمدی نژاد برای همسوئی کامل اقتصادی
با نهادهای مالی و پولی بین المللی است و در هفته گذشته، بیشتر
بحث در رسانه‌های فارسی زبان بر محور آن دور می‌زد، مطالب این
شماره راه توده عمدتا به این موضوع اختصاص یافته است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark