سپاه: از حذف یارانه ها انتقاد نشود
roozonline / بهرام رفیعی
27-Dec-2010

پس از گذشت 10 روز از آغاز هدفمند کردن یارانه ها، در حالی که رسانه ها به دستور مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد از هرگونه انتقاد و انتشار نظر مخالف با این طرح منع شده اند و تنها نمایندگان مجلس هشتم نظرات خود پیرامون اجرای خلاف قانون این طرح را ابراز می کنند، سپاه پاسداران در نشریه هفتگی خود خواستار برخورد با افراد و رسانه هایی شد که از هدفمندی یارانه ها انتقاد می کنند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark