رونمایی از اختلاف بدنه هواداران احمدی نژاد!
tabnak
27-Dec-2010

با این اوصاف شاید باز هم شاهد انتشار خبرهایی از سوی رجانیوز و تکذیبیه هایی از سوی دفتر رئیس جمهور باشیم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark