مقاومت چین و هندوستان در برابر بحران اقتصادی
aayande / ترجمه رضانافعی
27-Dec-2010

در آمریکا آنچه برای حزب جمهوریخواه مهمتر از موفقیت اقتصاد است شکست 
پرزیدنت باراک اوباماست. در اروپا 27 کشوربا علائق متفاوت و چشم اندازهائی
در جهات مختلف، بدون همبستگی کافی، هر یک بسوئی در حرکت هستند. با توجه به
این زمینه، برنامه های امدادی برای کمک به کشورهائی که نیازمند کمک هستند،
گام قابل توجهی است. هم در اروپا و هم در آمریکا ایدئولوژی اقتصادی  بازار
آزاد، که ایجاد بادکنک های ثروت را ممکن ساخت، دست سیاست را بسته است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark