کشتار مذهبی ایرانی‌ها را شاهان صفویه آغازکردند!
راه توده / دکتر سروش سهرابی
27-Dec-2010

دوران صفوی دوران آغاز ورود و تاثیر اروپاییان
بر سیاست ایران بود. به همین دلیل برای آنکه خط سیر دوران صفوی
و نقش تاریخی آن را بهتر درک کنیم باید بدانیم اروپا در آن
زمان در چه نقطه‌ای قرار داشت، به چه سمتی حرکت می‌کرد و ایران
چه جایگاهی در سیاست اروپایی داشت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark