نصب عکس احمدی‌نژاد از تخریب دیوار خانه براثر زلزله جلوگیری کرد!
aftabnews
26-Dec-2010

مردمان روستاهای آسیب دیده چنان از نجابت و روح بزرگی برخوردار بودند که به
محض ورود مسئولان و  امدادگران در قبال دریافت اندک کمکی حتی جرعه ای آب و
... خیلی قانع، بی توقع با سپاس و تشکر فراوان از آنها استقبال می‌کردند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark