شیوه جدید کلاه برداری در بازار مسکن کانادا
tabnak
26-Dec-2010

یک زن اهل انتاریو، بطور تصادفی متوجه شد، منزل مسکونی او برای اجاره به
صورت مبله، آنهم به قیمت 1،000 دلار درماه، در سایت آگهی ها عرضه شده است!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark