مراسم توديع و معارفه بذرپاش و تركستاني لغو شد
خبرگزاري فارس
25-Dec-2010

به گزارش خبرنگار گروه دولت خبرگزاري فارس، مراسم توديع و معارفه مهرداد بذرپاش و فرحناز تركستاني روساي قديم و جديد سازمان ملي جوانان كه قرار بود امروز صبح با حضور رئيس‌ جمهور در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شود، لغو شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark