«موسيقي و حرمت آن» از ديد مراجع تقليد
tabnak
25-Dec-2010

سؤال: آيا شنيدن موسيقي كه ملايم يا غمگين است يعني مناسب مجالس لهو و لعب نيست حرام است يا نه؟

پاسخ: استماع موسيقي که با آلات لهو مثل تار و پيانو و سنتور نواخته مي‌شود، در صورتي‌که مناسب با مجالس لهو و لعب باشد حرام است

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark