صفار: جنگ فرهنگي شروع شده است
tabnak
24-Dec-2010

وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: به زودي كابوس هانتينگتون به وقوع
مي‌پيوندد كه گفته بود به زودي جنگ تمدن‌ها به وقوع مي‌پيوندد و بزرگ‌ترين
چالش ما با جهان اسلام خواهد بود.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark