فاجعه امروز باید حدس زده می شد
راه توده
23-Dec-2010

برای مرور این شماره نخستین گفتگوی رادیویی سردبیر راه توده با یکی از رادیوهای فارسی زبان سوئد را برگزیده ایم که بر محور دلایل شرکت راه توده در انتخابات و دشواری‌های مقابل محمد خاتمی قرار دارد. این گفتگو چند روز پس از اعلام پیروزی محمد خاتمی و چند ماه پیش از تشكیل دولت رسمی وی انجام شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark