در انتظار روزی هستیم که فتنه گران واقعی محاکمه شوند
peiknet
23-Dec-2010

میرحسین موسوی با هدف دیدار نوبتی و مذاکره پیرامون اوضاع روز کشور به دیدار مهدی کروبی رفت. این دیدار در خانه مهدی کروبی انجام شد و در آن، مهم ترین موضوعی که مورد بررسی قرار گرفت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بود

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark